3.3 Нэгдсэн сүлжээний цахилгаан эрчим хүчний тооцоо ... 3.3.2.1 Цахилгаан эрчим хүчний хяналт, хэмжилтийн зорилго нь нэгдсэн сүлжээнд цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хэрэглээний балансыг ...

Эрчим хүчний яам

Эрчим хүчний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн тушаалаар …

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

5.1.1.эрчим хүчний талаархи төрийн бодлого, эрчим хүчний тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах; 5.1.2.эрчим хүчний зохицуулах хороог байгуулах, дүрмийг нь батлах;

Эрчим хүчний яам

Эрчим хүчний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан Эрчим хүчний сайдын 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ны өдрийн тушаалаар батлуулав.

А.Тлейхан: Өнөөдрийн байдлаар нэг

Эрчим хүчний тухай хуульд заасны дагуу Эрчим хүчний зохицуулах хороо 2020 онд гүйцэтгэсэн ажлын тайлан, эрчим хүчний салбарын 2020 оны үйл ажиллагааны дүнг нэгтгэн Эрчим хүчний …

Даргын мэндчилгээ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны цахим хуудастай танилцаж, бидний үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл авч байгаа эрхэм Танд энэ өдрийн мэнд дэвшүүлье. Дэлхий нийтээрээ цар тахлын эсрэг ...

Хуулийн нэгдсэн портал сайт. 8.З.Чадлын итгэлцүүр (косинус фи) 0,87-гоос 0,89-ийн хооронд байвал цахилгаан эрчим хүчний гэрээгээр мөрдөгдөж байгаа үнэд өөрчлөлт оруулахгүй.Харин энэ хязгаараас буурсан буюу өссөн ...

ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР АЖИЛЛАДАГ МАШИН

Эрчим хүчний хэрэглээний гэрчилгээ, шошго олгох. бүтээгдэхүүнд үйлдвэрлэгч, импортлогчийн нэр дээр энэ журмын 3.5, 3.6-д заасан эрчим хүчний хэрэглээний шошгыг гэрчилгээний хамт олгоно.

8.4.2.эрчим хүчний тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.13 дахь заалтын дагуу эрчим хүчний дэд станц, шугам тоноглолыг шилжүүлэх, ашиглахтай холбоотой иргэн, хуулийн этгээд болон тусгай ...

АЖ АХУЙН ХАРИЛЦААНЫ ДҮРЭМ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны. 2018 оны 291 дүгээр тогтоолын хавсралт. АЖ АХУЙН ХАРИЛЦААНЫ ДҮРЭМ. Нэг.Нийтлэг үндэслэл. 1.1.Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч-Хэрэглэгч хоорондын аж ахуйн харилцааны ...

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ХОРООНЫ …

Эрчим хүчний үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, өөрчлөх, түдгэлзүүлэх, хүчингүй болгох; Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг тогтоох ...

курсын ажил

Эрчим хүчний системд хуурмаг ба идэвхтэй чадлын хэрэглээнд цахилгаан машины хувийн хэрэглээний зарцуулалт орно. Идэвхтэй ба хуурмаг чадлын хэрэглээг дагалдан алдагдал байнга гарч байдаг.