Инерцийн моментийг олох томьёо

Энэ томъёо нь инерцийн моментийг тооцоолох хамгийн "харгис хүч" арга юм. Өгөгдсөн бусад томьёо нь ихэвчлэн илүү ашигтай бөгөөд физикчдийн тулгардаг хамгийн нийтлэг нөхцөл байдлыг ...

кВт.ц томъёо гэж юу вэ?

1 нэгж = 1 кВтц Тиймээс нийт кВтц = 1000 ватт x 24 цаг x 30 хоног = 720000… ватт / цаг. Бид үүнийг 1 нэгж = 1 кВт.ц цахилгаан нэгж болгон хөрвүүлэхийг хүсч байна.

Tootson bodoh matematic lekts

Step3. x=a+ (b-a)/2; Fx=f (x) Step4. if Fx=0 or (b-a)/2 < Δ then OUTPUT x ; STOP. Үйлдэл бүрэн төгсөнө. Step5. n=n+1; Step6. if FA*Fx>0 then set a=x FA*Fx else set b=x. Тооцон бодох математик хичээлийн лекцийн хураангуй Боловсруулсан багш: Т.Уламбаяр Page ...

Геометр: Кубын талбайг олох

V = L x W xh. Хэрэв та хувьсагч бүрийг тоогоор оноох юм бол танд дараах зүйлс байж болно: L = 3 инч. W = 3 инч. h = 3 инч. Энэ нь кубын бүх талууд ижил хэмжигдэхүүнтэй байдагтай холбоотой гэдгийг санаарай ...

Статистикийн томъёо

Магадлал t Статистикт хэрэглэгддэг тархалтын томьёо. Томъёо. n =10 ба n= 11-ийн хоёртын хүснэгт. Томъёо. Статистикийн чиглэлээр суралцах курсууд. Томъёо. n=7, n=8 ба n=9-ийн хоёртын хүснэгт. Томъёо. n ...

Түүврийн хэмжээний тооцоолуур гэж юу вэ?

Эндээс статистикийн хувьд хүчинтэй түүврийн хэмжээ гэж юу вэ? Сайн хамгийн их дээжийн хэмжээ нь ихэвчлэн байдаг хүн амын 10 орчим хувь, энэ нь 1000-аас хэтрэхгүй л бол.Жишээлбэл, 5000 хүн амтай бол 10% нь 500. 200,000 хүн амтай бол ...

эзэлхүүн 2014.04.17

Өргөн Өндөр Урт V=a·b·c. см болгон хуваая. Эзэлхүүн олдог томьёо ёсоор нийт см.куб-ийн тоо нь 100•100•100=1'000'000см.куб. ХАНТАЙШИР-ЭРДЭМ ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ МАТЕМАТИК 2014.04.17 fДАРААХ ДҮРСҮҮДИЙГ ...

ҮНЭ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮНЭ ТООЦОХ АРГАЧЛАЛ. Цахилгаан эрчим хүчний тооцоог хэрэглэгчийн эзэмшлийн зааг дээр суурилуулсан тоолуур, тооцооны …

Phys | PPT

Phys. 1.12 жилийн сургалттай 9-р анги Багш Б.Оюунчимэг ; 4.Цэнэгүүдийн нэг зүгт чиглэсэн эмх цэгцтэй урсгалыг цахилгаан гүйдэл гэнэ. q=I·t Цэнэгүүдийн зөөсөн энергээр тодорхойлогдох хэмжигдэхүүнийг хүчдэл гэнэ.