АХМАД НАСТНЫ ТУХАЙ

Ахмад настны эрхийг хангахад төрөөс баримтлах зарчим. Хэвлэх. 5.1.Төрөөс ахмад настны эрхийг хангахад дараахь зарчмыг баримтална: 5.1.1.нийгмийн амьдралд эрх тэгш оролцуулах; 5.1.2.хөгжих ...

Хөдөлмөр

Улсын хэмжээнд хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний мэдээ, тайлан гаргах, судалгаа явуулахад ҮСХ-ны дарга, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны А/09/08 тоот хамтарсан тушаалаар ...

Нүүр хуудас

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн хуралдаанаар "Оюутан-цэрэг" сургалтын хөтөлбөрт хөдөлмөрт бэлтгэх арга хэмжээг тусган хамтран ажиллах шийдвэр …

ubbirj.ub.gov.mn

хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгаанд, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжсэн бодлого боловсруулж ... үйлчилгээний нэгдсэн төвийн Дүнжингарав салбарт байрладаг бөгөөд тус стандартын дагуу ажлын

Hudulmuriin erkh zui.pptx

Ажил олгогч ажилтны ажлын байрыг хэвээр хадгалах тохиолдолд ажлыг нь түр, хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа дуусгавар болсон тохиолдолд бүрмөсөн хүлээн авна. Ажилтан ажил үүргийг нь ...

ХБХХЕГ

Хөдөлмөр эрхлэлтийн Үндэсний зөвлөлийн 2023 оны 02 дугаар сарын 03-ны өдрийн 01 тоот тогтоолын нэгдүгээр хавсралт, Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн …

ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО

Гурав. Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үе шат 3.1.1. нэгдүгээр үе шат: 2016 -2020 он; 3.1.2. хоёрдугаар үе шат: 2021-2025 он. Дөрөв. Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 144 дүгээр зүйл болон …

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 111 (шинэчилсэн найруулгын 144) дүгээр зүйл, "Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр"-ийн хэрэгжилтэд хийсэн хөндлөнгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ мониторингийн ...

Салбарын албан хаагчдын чадавх бэхжүүлэх сургалтын …

Сургалтын платформ хөгжүүлэлтийг хариуцан ажилласан байгууллага системийн программ хангамж ашиглалтын талаар Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар болон Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар ...

БАЙДАЛ

360 өрх, аймгийн төвийн 240 өрх, хөдөөгийн 120 өрх, нийт 720 өрхийг хамрууллаа. ... дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллага, хөдөлмөрийн биржид бүртгүүлж ажлын байрны талаар мэдээлэл авах, ажлын ...

Мэдээ

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 2022-2023 оны хөтөлбөрийг батлах тухай Хөдөлмөр эрхлэлтийн үндэсний зөвлөлийн 2022 оны 02 дугаар сарын 11-ний өдрийн 1 тоот тогтоол. Хөдөлмөр эрхлэлт, ажлын байрыг ...