Lecture №13,14,15,16 | PPT

Lecture №13,14,15,16. 1.; 2.Худалдааны байгууллагын хувьд орлогын тайланг зохиоход нөлөөлдөг нэмэлт нь хэд хэдэн дансуудыг шаарддаг. Худалдааны байгууллагын орлогын тайлан нь доорх 3 үндсэн хэсгээс бүрддэг.

Lecture 3

Лекц 3: Олон улсын худалдааг зохицуулах бодлогууд, олон улсын интеграци fГадаад худалдааны бодлого- Бусад улс орнуудтай тогтоосон худалдааны харилцааг зохицуул...

Оюуны Өмчийн Газар

Гэрээ байгуулсны дараа түүнийг бүртгүүлэхээр ажлын 7 хоногт багтаан Оюуны өмчийн газарт албан ёсоор ирүүлж Улсын тэмдэгтийн хураамжийн хуульд заасны дагуу зохих хураамж төлнө. Оюуны ...

бөмбөлөгт тээрмийн үр ашиг

боловсролын эдийн засаг лекц 1. Ер нь ашиг байна гэдэг нь янз бүрийн эрсдэл шинэчлэл менежерийн ур чадвар монопольт хүч өөрчлөлт байгаагийн үр дүн юм Ашиг ашгийн боломж байгаа нь боловсролын эдийн засагт нөөцийг үр

Түгээмэл асуулт хариулт

Гадаад харилцааны төв архив ... аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд тодорхойлон заасан үндэсний ашиг сонирхолд тулгуурлах бөгөөд тус улсын гадаад, дотоод нөхцөл байдал нь гадаад бодлогын ...

Эдийн засаг, худалдааны үр ашиг ба шинэ титэм тархалт …

2018 оноос хойших давхар дарамтын дор Хятадын гадаад худалдаа улам бүр хүнд сорилттой тулгарч байна. Гадаад худалдааны дарамтыг бууруулж, Хятад төвтэй нийлүүлэлтийн сүлжээний тогтвортой байдлыг хангах онцгой арга ...

Зардлын бүртгэл Лекц 3

Бизнесийн байгууллагуудыг үйл ажиллагааных нь чиглэлээр: 1) Үйлдвэрлэл эрхэлдэг байгууллага 2) Үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллага 3) Худалдааны байгууллага гэж 3 ангилдаг. Эдгээрээс үйлдвэрлэл ...