Шүүхийн тухай хуулийг баталснаар шүүгчид алдаагаа …

Шүүхийн тухай хуулийн төслийг өнгөрсөн долоо хоногт УИХ-ын хууль Зүйн байнгын хороогоор хэлэлцэнэ. Энэ төслийг өнгөрсөн мягмар гарагт хэлэлцэх товтой байв. Гэвч УИХ дахь АН-ын бүлэг тав хоногийн завсарлага хүссэн юм.

2 36

шийдвэр, практикт үндэслэн" хуулийг зөв хэрэглэх талаар албан ёсны тайлбар тайлбар гаргах шаардлага дараах шүүхийн шийдвэр, практикаар тогтоогдов. 2.1.

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн дээрх зүйл, заалтад туссан "эрх зүйн акт", "шийдвэр, үйл ажиллагаа" гэдэгт Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 4 дүгээр ...

1.Шүүхийн шийдвэр ба түүний төрлүүд. Шүүхийн шийдвэрийн төрлүүдийг Шүүхийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлд зааснаар ангилна. Үүнд: -эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэж гаргасан шийтгэх, эсхүл ...

ГЭМТ ХЭРГИЙН УЛМААС УЧИРСАН ХОХИРЛЫГ АРИЛГАХ …

МӨН ЗААЛТЫН "ҮНДЭСЛЭЛ БҮХИЙ ШИЙДВЭР ГАРГАН ТАТГАЛЗАЖ БОЛНО" ГЭСНИЙ ДАГУУ ХЭРЭГ БҮРТГЭГЧ, МӨРДӨН БАЙЦААГЧ, ПРОКУРОР ТОГТООЛ ГАРГАЖ, УГ ТОГТООЛД ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ГАРГАСАН НЭХЭМЖЛЭЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХААС ТАТГАЛЗАХ ...

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН ... 20дугаар зүйлийн 20.6-д заасан маргааныг шүүхээс өөр этгээдээр ... дүрэмдээ зааж болно.энэ тохиолдолд тухайн этгээдийн …

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРИЙН ТУХАЙ

1.Шүүхийн шийдвэр ба түүний төрлүүд. Шүүхийн шийдвэрийн төрлүүдийг Шүүхийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлд зааснаар ангилна. Үүнд: -эрүүгийн хэргийг хянан шийдвэрлэж гаргасан шийтгэх, эсхүл ...

1.Шүүхийн шийдвэр ба түүний төрлүүд. Шүүхийн шийдвэрийн төрлүүдийг Шүүхийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлд зааснаар ангилна. Үүнд: -эрүүгийн хэргийг хянан …

1.1.Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.-д "Монгол Улсын хууль, Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээнд заасан хүний эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг ...

МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН НИЙТ …

85, 86 дугаар зүйлийн зарим заалтыг нэг мөр, зөв хэрэглэх талаар Улсын дээд шүүхээс албан ёсны тайлбар гаргах шаардлагатай нь дараах байдлаар, шүүхийн шийдвэр, практикаар тогтоогдов. 2.1.

Хуулийн нэгдсэн портал сайт. 1.3.2.шүүх эрх мэдлийн байгууллагуудыг ажиллах байр, шаардлагатай тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэлээр хангах, шүүгч, прокурор, мөрдөн байцаагч, хэрэг бүртгэгч, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэгч ...