ЭРЧИМ ХYЧНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, …

Тоног төхөөрөмжийг сүлжээнд залгасан буюу ачаалал өгсөн мөчөөс эхлэн иж бүрэн туршилтанд оруулсан гэж тооцно. Зураг төсөлд тусгасан схемээс өөр схемээр тоног төхөөрөмжийн иж бүрэн туршилт

ТМР ЗАМЫН ТЕХНИК АШИГЛАЛТЫН ДРЭМ

Барих мухар зам – Сунгуу уруу дээр явж байгаа галт тэрэг жолоодлого алдсан, өртөөний замаас зүтгүүргүйгээр өөрөө хөдөлсөн хөдлөх бүрэлдэхүүнийг оруулах зориулалттай мухар зам

Хэрэв барилга байгууламж барих талбай нь байгаль цаг агаарын болон геологи- газар зүйн тааламжгүй нөхцөл, үйл ... эдлэл ба бүтээц мөн технологийн тоног төхөөрөмжийн нэгдсэн хүснэгт.

ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТУХАЙ

17.1.1.галын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллага, хуулийн этгээдээс арга зүйн туслалцаа, зааварчилгаа, зөвлөгөө авах; 17.1.2.гал түймрийн аюулаас ...

БАРИЛГЫН ТӨСӨВ ЗОХИОХ ДҮРЭМ

Тав. Төсөвт тусгагдах тоног төхөөрөмжийн өртгийг тодорхойлох Маягт №8-д үзүүлсэн нэгдсэн төсвийн "тоног төхөөрөмж" гэсэн хэсгийн 5, 6 дугаар баганад тусгана. Үүнд: а./ Тоног төхөөрөмжийн ...

БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ

123. БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН НОРМ, НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧИГ "БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИД ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖИЙГ ТӨЛӨВЛӨХ" /БНБД 31-23-22/ БАТЛАХ ТУХАЙ. 2022-05 …

Барилгын салбарын нэгдсэн систем

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, түүхий эд болон үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний чанар, технологийн хяналт, зөвлөгөө, дүгнэлт гаргах, тоног төхөөрөмжийн угсралт, лабораторийн болон ...

Тоног төхөөрөмжийн бусад засвар, үйлчилгээ ... Дохиолол төвлөрүүлэх, хориглох байгууламж барих : 4210.6. Төмөр замын дэд бүтэц угсрах ... Спортын тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн төрөлжсөн ...

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

-Нөхөн сэргээлт хийсэн газрыг амралт сувилал, спортын барилга, нийтийн зохион байгуулалттай наран шарлага, усанд сэлэлтэд зориулсан барилга байгууламж байгуулахдаа зураг төсөлд ...

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ Хуулийн

Эрчим хүчний барилга байгууламж барих Сонирхогч хуулийн этгээд тусгай зөвшөөрөл авах тухай өргөдлөө эрхлэх үйл ажиллагааны төрөлтэй уялдуулан дараахь баримтыг бүрдүүлнэ.

а/ Цахилгаан байгууламж, тоног төхөөрөмжийн бүтэц, хийц, ажиллах зарчмыг мэддэг байх. - Байнгын сургалт үйлдвэрлэлийн дамжаагаар мэргэжил эзэмших хүмүүс дадлага хийх хугацаанд

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

2.18. Иргэн, хуулийн этгээд нь техникийн нөхцөл шинээр авах, сунгуулах, цахилгаан сүлжээнд холбуулахад эрх бүхий этгээдээс тогтоосон үйлчилгээний төлбөр (хураамж) төлнө. 2.19. Техникийн ...

Statistical Meta Data

Тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээ : 3313: Цахилгаан болон хараа зүйн тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээ : 3314: Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ : 3315

Хүлээлгэн өгсөн тоног төхөөрөмжийн жагсаалт . М-61. 85. Тосон хийц таслуур шалгасан протокол . М-62. 86. Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн тосонд туршилт хийсэн протокол . М-63. 87.

ААД ном

11. Цахилгаан байгууламж, тоног төхөөрөмжийн хаалгыг цоож, түгжээтэй байлгана. 12. Ажилтны мэргэжлийн бэлтгэл, түүний мэргэжлийг дээшлүүлэх, мэдлэгийг шалгах, зааварчилгаа өгөх ажлыг улсын

Эрх зүйн акт дэлгэрэнгүй

Угсрагдсан тоног төхөөрөмжийн баримт бичиг. 4.1. Тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчийн бичиг баримт, мэдээлэл 4.2. Тоног төхөөрөмжийн танилцуулга 4.3. Тоног төхөөрөмжийн гарал үүслийн тодорхойлолт 4.4

Ил уурхайн аюулгүй байдлын дүрэм

е. уул уурхайн барилга байгууламж, ажлын байрны галын аюулгүй байдлын зөвшөөрөл; ё. уурхай, уул уурхайн үйлдвэрийг байнгын ашиглалтад хүлээж авсан Улсын ... машин тоног төхөөрөмжийн бүтэц ...