Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн …

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 47 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОН ӨМНӨХ ЗААЛТАД АШИГТ МАЛТМАЛЫН АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ЭТГЭЭД НЬ ОЛБОРЛОСОН БҮТЭЭГДЭХҮҮНДЭЭ АШИГТ МАЛТМАЛ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР ТӨЛДӨГ БАЙСАН БОЛ ...

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газрын захирал бөгөөд Тэргүүлэх аудитор: Х.Болдбаатар ... 2.2 Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр хураамжийн

Ашигт малтмалын нөөц

Ашигт малтмалын нөөц 2017.01.24 Ашигт малтмалын хувьд тус аймагт 2004 оны байдлаар нийтдээ 40 орд, 359 илрэл, олон тооны эрдэсжсэн цэг, …

ГЕОЛОГИЙН БАРИМТЫН ТӨВ АРХИВТ

нөөц 2004 оны 12 сарын 31-ний байдлаар). Тусгай зөвшөөрөл-9305А Б. Батнасан Б. Ганчимэг Дацан трейд ХХК 8 8337 Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн нутаг дахь Зуунмод-3 нэртэй элсний ордыг ил

Ашигт малтмалын тухай хуулийн маргаан бүхий зохицуулалтын өмнө хэрэгжиж байсан агуулгаар ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрөө төлсөн тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдээс ашигт ...

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

4.1.7."ашигт малтмалын ордын нөөц" гэж хайгуулын ажлын үр дүнд ашигт малтмалын биетийн хэлбэр, хэмжээ, агуулга, эрдсийн бүрэлдэхүүн, чанар нь

Эцсийн тайлан

Ашигт малтмалын баялаг, нөөцийн ангилал _____ _____ 2014 оны 12-р сар1 Монгол улс, Уул уурхайн яам: Монгол улсын Ашигт малтмалын баялаг, нөөцийн ангилал …

3.1 Эрдэс түүхий эдийн нөөц

Хангайн бүсэд 15 төрлийн ашигт малтмалын хайгуул хийсэн болон хэтийн төлөвийн үнэлгээ өгсөн ордууд оршдог байна Үүнд: алтны 46, фосфорын 22, алт, мөнгө, зэс, …

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ИРГЭНИЙ …

АШИГТ МАЛТМАЛ ГАЗРЫН ХЭВЛИЙД БАЙЖ ГАЗАРТАЙ САЛШГҮЙ ХЭЛБЭРЭЭР ОРШИХ ТУХАЙН ҮЕД ТӨРИЙН ӨМЧ БАЙНА ГЭДГИЙГ БИД ҮНДСЭН ХУУЛЬДАА ЗААСАН, ЭНЭ ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН АЛЬ Ч ЗҮЙЛ, ЗААЛТ ЗӨРЧӨӨГҮЙ.

6.Лиценз эзэмшигч нь энэ хуулийн 38 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайланг Үндэсний татварын албанаас баталсан маягтын дагуу улирал тутам ...

Монголын Уул уурхай

Газрын санаачилсан Ашигт малтмалын тухай хуулийг 2006 онд шинэчлэн баталж, одоогийн байдлаар уг хуульд 20 гаруй нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан байна. Ашигт малтмалын тухай хуулийн онцлог

МОНГОЛ: УУЛ УУРХАЙ

Монгол Улс ашигт малтмалын асар их нөөцтэй тул уул уурхай ... ашигласны төлбөр борлуулалтын үнэлгээний 2.5 хувь харин бусад ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр тухайн бүтээгдэхүүний ...

ТӨСӨЛ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

3/7 дугаар зүйлийн 7.5, 7.6 дахь ... 475.5.Цацраг идэвхт ашигт малтмалын нөөц ашигласны тусгай төлбөрийн хувь, хэмжээг тухайн ордын онцлог, зах зээлийн үнийн түвшингээс хамаарч, 9

5/48 дугаар зүйлийн 48.13, 48.14 дэх хэсэг: 3 дугаар зүйлд заасан ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайланг энэ хуулийн 48.9-т заасны дагуу татварын албанд тушааж 48.10-т заасны дагуу холбогдох ...

Гурав. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр ногдуулах. Дөрөв. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг төсөвт төлөх, тайлагнах. Тав. Хяналт тавих -----o0o-----

47 3. 47 3.2.Энэ хуулийн 47 3.1-д заасныг үл харгалзан алтанд ногдох ашигт малтмалын нөөц ашигласны нэмэлт төлбөрийг энэ хуулийн 47.4, 47.5-д заасны дагуу ногдуулна.. 47 3.3.Энэ хуулийн 47 3.1, 47 3.2-т заасан борлуулалтын үнэлгээг энэ ...